Genel

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK KİTABI

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK KİTABI 1

ÖNSÖZ
Değerli Operatör Adayı,
İş makineleri, gelişen dünyamızın içinde insanlığın en büyük yardımcısı olmuştur. Teknolojinin gelişmediği dönemlerde uzun yıllar süren işler günümüzde aylar içerisinde, aylar süren işler ise saatler içinde bitirilebilmektedir. Günümüzde iş makinelerini kullanılmadığı sektör kalmamış gibidir. İş makinelerinin hayatımıza girmesi ile yapılacak işlerin kısa sürede bitmesi, zamandan ve insan gücünden tasarruf ederek ekonomiye kakı sağlamıştır. Kimi zaman binlerce insan gücüyle bile yıllar süren işlerin daha az insanla daha az zamanda tamamlanması maliyetlerin düşmesini dolayısıyla ekonominin güçlenmesini sağlamıştır. Ayrıca ağır işlerde makinelerin kullanılması
insan sağlığını olumlu yönde etkilemiştir. Ortalama insan ömrünün günümüzde uzamasının bir nedeni de insanların ağır işlerde çalışmaması, bu işler için makinelerin kullanılmasıdır.

İş makinelerinden olan forkliftler sanayi sektörünün vazgeçilmez ekipmanlarından olmuştur. Bir yükü bir yerden kaldırıp belli bir mesafeye taşımaya, istif etmeye yarayan makinelerdir. Forklift konusunun işlendiği
modülde, forkliftlerin tanıtımı ve bakımlarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Vazgeçilmez yardımcımız olan bu makinelerin uzun ömürlü ve verimli kullanılması için düzenli olarak bakım yapılması gerekmektedir. Ayrıca bakım ve onarımı düzenli olarak yapılan makineler iş kazalarının önüne geçmekte, can ve mal kaybı riskini en
aza indirmektedir. Forkliftlerin bakım ve onarımı için tekniğe uygun çalışan bilinçli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Tekniğe uygun bakım onarım yapılabilmesi, forkliftlerin özelliklerinin, çeşitlerinin ve standartlarının iyi bilinmesiyle mümkündür.

Saygılarımla
Atilla USLU
Kurs Müdürü
Yeni Ümit Eğitim Kurumları