Genel

Yangın Eğitimi Sertifikası

Yangın eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işletmeler yangına karşı korunmak ve yangına ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla çalışanlarına bu eğitimi aldırmaları gerekiyor. Yangına karşı korunmak için işverenler çalışanları arasından belli kişileri seçerek bu eğitimi aldırmaları yasal bir sorumluluktur. Yönetmeliğe göre bu eğitimi kaç kişi alacak, yangın vukuunda kimler müdahale edilecek, bunların hepsine aşağıda cevap vereceğiz.

Yangın Eğitimi Alması Gereken Kişi Sayısı

İşletmeler iş güvenliği mevzuatı doğrultusunda, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak üç ayrı kategoriye göre sınıflandırılmışlardır. Yangına müdahale edilecek personellere “yangın mücadele ekibi” adı verilir. Aşağıda yangın mücadele ekip sayılarını inceleyebilirsiniz.

Buna göre;

1- Çok tehlikeli sınıfa giren işyerleri; 30 personele kadar yangın mücadele ekibi bulundurmak zorundadır.

2- Tehlikeli sınıfa giren işyerleri; 40 personele kadar yangın mücadele ekibi bulundurmak zorundadır.

3- Az tehlikeli sınıfa giren işyerleri; 50 personele kadar yangın mücadele ekibi bulundurmak zorundadır.

Yangın Eğitimi İçin Hemen Arayın: 0 212 641 13 13 ARA

 • » Yangın Eğitimi Başlama Tarihi: 08 Ağustos 2020
 • » Kontenjan: 10 Kişi
 • » Eğitim Yeri: Yeni Ümit Eğitim Kompleksi ya da sizin işyeriniz.
 • Eğitim Kitabımızı görmek için tıklayınız

Yangın Eğitiminin Önemi

Daha önceden yangın eğitimi almamış bir işletme düşünün. Bir yangın çıktığında kim ne yapacak kimse bilmez. Bir panik havasında işler daha da kötüye gidecektir. Ama yangınla ilgili bir eğitim almış personeller ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Yangın anında duyuru yapılmasından müdahaleye ve personellerin tahliyesine kadar bilgi sahibi olur ve olay en az hasarla atlatılmış olur.

Yangın eğitimini tamamlayan ve sınavda başarılı olan kursiyerler aşağıda yer alan yangın sertifikasına sahip olurlar.

yangın sertifikası örneği

Yangın Vukuunda en önemli üç unsur;

1- Duyuru:

Herhangi bir yangın anında çalışanların nasıl davranması gerekir, duyuruları (yangın alarm sistemi ve 110’a haber verme) kimlerin yapacağı önceden tespit edilir.

2-Müdahale;

Birinci kuralımız “yangını ilk gören müdahale eder” kuralıdır. Hemen sonrasında sırasıyla, yangın ekipleri bir araya gelir ve süratle mevcut ekipmanlarla yangının meydana geldiği yere hareket edilir. Yangının tehlike yarattığı alanların hemen boşaltılması sağlanır.

3- Personel hareket tarzı;

Daha önce tatbikatlarda belirtildiği gibi derhal yangın merdivenlerine yönelip bina tahliye edilir.

Yangın Eğitiminin İçeriği

Yeni Ümit Eğitim Kurumları olarak Milli Eğitim Bakanlığından almış olduğumuz izin ile sertifikalı yangın eğitim vermekteyiz. Eğitimin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sınav sonucunda “yangın sertifikası” verilir.

Yangın eğitimini verecek olan kişinin “yangın eğitici eğitimi“ sertifikasına sahip olması gerekir.

Yangın Eğitiminin amacı; Personelin, yanma ve yangın konusunda bilgi sahibi olmaları, yangının başladığı an itibari ile yangına müdahale edebilmeleri için tüm müdahale ekipmanlarını tanıyarak, doğru metot ile kullanabilmeleri sağlanır.

Yangın Eğitimine Kimler Katılabilir?

İlkokul mezunu olan tüm çalışanlar bu eğitimi alabilir.

NİTELİĞİNE GÖRE YANGIN TÜRLERİ

Yangın nedir?

Kısaca kontrol dışı yanma olayına yangın denir. Geniş bir ifade ile İnsanları kendi istekleri dışında çıkan (sabotajla çıkartılan yangınlar dışında), oluşan ve istenildiği an kontrol altına alınarak söndürülemeyen yanma olaylarına YANGIN denilmektedir. Yangın eğitimi alan tüm öğrencilerimiz aşağıdaki yangın sınıflarını öğrenirler.

Yangınlar 4 aşamadan meydana gelir.

 • Yangın başlangıcı,
 • Yangının büyümesi,
 • Yangının yayılması ve korlaşması
 • Yangının sönme aşamaları

Niteliğine göre yangın sınıfları TS EN 2 de A-B-C-D şeklinde belirtilmiş olsa bile, yangın istatistiki verileri incelendiğinde E ve F sınıflarını da dahil etmek gerekmektedir. Aşağıda yangın sınıflarını inceleyebilirsiniz.

A Sınıfı Yangın Türü

A Sınıfı YangınHafif metaller dışındaki yanabilir katı maddeleri kapsamaktadır. Odun ve ağaç ürünleri, pamuk, kağıt, katı petrol ürünleri, sünger, hafif olmayan metaller vb. Yanma katı yüzeylerinde olur. Örneğin; Odun, kağıt türevleri, kumaş, polivinil klorür (PVC) ürünlerinde olduğu gibi. Alevli ve korlu yangınlar olup sabit bir alanda yanarlar. Katı maddeler genel olarak korlaşma biçiminde yanarlar. Sünger ile tekstil ürünlerinde ise için yanma gerçekleşir.

¦ A Sınıfı Yangınlarında ideal olan söndürme maddesi “SU” dur.

B Türü Yangın Türü

B Türü YangınB Türü Yanıcı Sıvı Madde Yangınlar:

Sıvı petrol ürünleri,

  • Mazot,
  • Benzin,
  • Gaz yağı,
  • Alkol,
  • Tiner,
  • Solvent bs. yanması ile oluşur.

Bunları üç sınıfa ayırabiliriz.

 1. Birinci sınıf sıvılar; Su ile karışmayan sıvı yakıtlar petrol, benzin, yağlar, boyalar vb
 2. İkinci sınıf sıvılar; ise katran, asfalt, gres gibi ağır yağların sebep olduğu yangınları içerir.
 3. Üçüncü sınıf sıvılar; ise su ile karışabilen sıvı yakıtlardır, alkoller gibi.

¦ Sıvı madde yangınlarının ideal söndürme maddesi “KÖPÜK” tür.

C Türü Yangın Türü

C Türü YangınC Türü ( Yanıcı Gaz)Yangınlar: Hızlı karışım ve hızlı yayılma özelliğine sahip tehlikeli yangın grubundadır. C türü yangınlar alevli yanarlar. Sıvı petrol gazı, hava gazı, doğal gaz ve hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazları kapsar. Gaz yangınlarında patlama ile karşılaşılabilir. Patlama esnasında oluşan yüksek basınç, ısı ve alev yangını daha da büyütür.

¦ İdeal söndürme yöntemi “KAYNAĞINDAN KESMEK” tir.

D Türü Yangın Türü

D Türü YangınD Türü (Yanabilen Hafif Metal) Yangınlar:

Bunlar sırasıyla,

 • Potasyum,
 • Magnezyum,
 • Sodyum, ve
 • Alüminyum dur.

D türü yangınlar kor’lu yangınlardır, alev oluşturmazlar. Yaydığı ısı en az 1000 C ısı veren bu tür yangınlara karşı kesinlikle SU, CO2, KKT kullanılmaz. Yüksek ısıdan dolayı bu maddeler başka tepkimeye neden olur.

¦ Söndürme maddesi D tozu, Kuru kum, döküm talaşı kullanılmalıdır.

E Türü Yangın Türü

E Türü YangınE Türü (Elektrikli elektronikli cihazlar) Yangınlar: Elektrik arkı yangın türü olarak genel olarak kabul edilmez. Ancak unutulmaması gereke, elektrik akımı, elektrikli cihazlar, elektronik cihazlardan kaynaklanan yangınların sayısı küçümsenmeyecek boyutlardadır. Elektrik arkı ve statik elektrik boşalmaları diğer tür yangınları başlatmaktadır.

Elektrik arı nedir? elektriksel bir sistemde toprak veya bir başka faz ile düşük empedanslı bağlantıdan kaynaklanan bir elektrik patlamasıdır.

¦ İdeal söndürme yöntemi CO2 dir.

F Türü Yangın Türü

F Türü YangınF Türü (Bitkisel kökenli yağlar) Yangınlar: Bitkisel yağların yangınıdır. Mutfaklarda, kızartma yapma işlemi sırasında sıklıkla karşılaşılır.

¦ İdeal söndürme yöntemi kapağı kapatmaktır.

 

 

YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER

Yangın alanında yanmanın dışında çok fark edilmeyen ya da gözden kaçan tehlikelerde vardır. Bunlar, psikolojik, yangının yayılması, zehirlenme, patlama, çökme, elektrik ve kimyasal tehlikelerden oluşur. Bu tehlikeleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yangın eğitimi alan öğrencilerimize bu bilgiler öğretilmektedir.

PSİKOLOJİK TEHLİKE: Yangın olayları insanların psikolojilerini olumsuz yönde etkiler. Yangın sırasında insanlar normal davranışlarının dışında aşırı derecede heyecan, panik, korku ve saldırganca hareket ederler.

YANGININ YAYILMASI TEHLİKESİ: Yangının başlangıç, gelişme ve sonuç evrelerinde farklı tehlikeler oluşmaktadır.

ZEHİRLENME TEHLİKESİ: Yangın yerinde meydana gelen ölüm olaylarının çoğu boğucu ve zehirli gazlar nedeniyle olmaktadır. Boğulmalar yangın yerinde açığa çıkan gazların zehirleme etkisi olmasa bile alandaki oksijen oranını düşüreceğinden boğulmalara neden olmaktadır. Zehirlenme ise genellikle solunum veya deriden nüfuz yoluyla olmaktadır.

PATLAMA TEHLİKESİ: Yangın yerindeki en büyük tehlikelerden biri de patlama tehlikesidir. Patlamaları 2 ye ayırmak gerekir. Basınçlı kapların patlaması, hacim patlamaları.

ÇÖKME TEHLİKESİ: Yangın alanında çökme tehlikeleri üç nedenden dolayı meydana gelir;

  1. Isıdan dolayı çökme,
  2. Basınçtan dolayı çökme,
  3. Söndürme suyundan dolayı çökme.

ELEKTRİK TEHLİKESİ; Yangın söndürme faaliyetlerinin % 98’i su kullanılarak yapılmaktadır. Suyun dezavantajlarından biriside elektriği iletmesidir. Söndürme suyunun tabanda birikmesi, duvarlardan aşağıya doğru süzülmesi ve bu su ile temas eden metal borular, ısıdan dolayı eriyerek sarkan kablolar elektrik çarpmasının başlıca nedenlerini oluşturur.

KİMYASAL TEHLİKE: Yangın yerinde tehlikeli kimyasal maddeler bulunabilir. Tehlikeli kimyasal maddelerin çoğunluğunu tahriş edici kimyasal maddeler oluşturur. Yangın eğitimi esnasında bu tehlikeler yangın eğitici eğitimi alan eğitmenlerimizce dikkatlice anlatılır.

İlk Yardım Sertifikası

Yeni Ümit Eğitim Kurumları

Bizi Facebook tan takip edebilirsiniz.