İlkyardım

Eklemleri Tanıyalım

EKLEMLER NEDİR?

Eklem nedir? Eklemler kemikleri eklem yüzeyleriyle birbirine bağlayan yapılardır.

Eklemleri Tanıyalım 1

İlk yardım Kursu

Eklemler 3 Türlüdür;

Oynamaz eklemler

Oynamaz eklemler

1- Oynamaz eklemler:

  • Baş kemiklerinde bulunur,

Kafatası hareketleri sınırlı olan eklemlerdir. Kafatası gibi iskeletin hareket etmeyen bölümlerindeki kemiklerde görülür. Kemikler, oldukça sıkı bir biçimde birbirine testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla bağlıdır.

Yarı oynar eklemler

Yarı oynar eklemler

2- Yarı oynar eklemler

Yarı oynar eklemler, omur ve kaburgalarda bulunur,

Oynar eklemler

Oynar eklemler

3- Oynar eklemler

Eklem çeşitleri arasında oynar eklemler şu şekildedir: Alt çenede ,omuz- dirsek- bilek, el parmak, kalça, diz, bilek-ayak parmaklarında bulunur.

KASLAR
Hareket sisteminin aktif yapısıdır. Yapılarına ve çalışma sistemine göre 2 grupta incelenebilir.
a. Çizgili : İsteğimizle çalışan kaslar
b. Çizgisiz-düz: İsteğimiz dışında çalışan kaslar
Kalp kası ayrıcalıklıdır. Çizgili olmasına karşın isteğimiz dışında çalışır.

DOLAŞIM SİSTEMİ
Dolaşım Sistemi: Kalp, kan, damarlar (Atar, toplar ve kılcal damarlar), Lenf damarları ve lenf bezlerinden meydana gelir.
Sistemin merkezi kalp olduğu için pompa gibi çalışarak kanı damarlara pompalar. Kılcal damarlar aracılığı ile kanın içindeki oksijeni, besinleri, hormonları, iyonları, kafa derisine, ayak parmağındaki hücrelere kadar taşır.
Buralarda kullanıldıktan sonra artık maddeleri,-karbondioksiti toplar damarlar aracılığı ile toplayarak temizlenmek üzere akciğerlere ve boşaltım sistemine taşır. Bu görevini yapamaz işe metabolizma artıkları biyokimyasal dengeyi bozar ve giderek yaşam sona erer.

Kalp:
4 odacıklıdır. üsttekiler kulakçık (atrium) , alttakiler karıncıktır. (Ventrikül)
Kalbin bir tarafı temiz diğer tarafı kirli kanı barındırır.

Kalp atım sayıları:
Yetişkinlerde: 60-80
Çocuklarda: 80-100
Bebeklerde: 1OO-120 arasındadır.
Kulakçıklar kasılınca kan karıncıklara, kancıklar kan atar damarlara pompalanır.

Damarlar:
Kan dağıtım yollarıdır: 3 çeşittir
a- Atardamarlar: Kalbin pompaladığı temiz kanı ( açık kırmızı ) vücuda dağılırlar.
Atardamarlarda kan kalbin ve damarın basıncıyla sürekli dokuları dolaşır.

b-Toplardamarlar : Kanı dokulardaki kılcal damarlardan alarak kalbe getiren damarlardır. Taşıdıkları kan kirlidir çünkü içinde C02 besin maddeleri ve artık maddeler vardır. Bu nedenle de koyu kırmızı renktedir.
Atardamar ve toplar damarlar yan yana durduklarından birbirlerinin kasılmasından etkilenirler ve dolaşımı kolaylaştırırlar.

c- Kılcal damarlar : Atar damarların en ince dallarıdır. 02 , C02 ve madde değişimini sağlarlar.

Kan : Vücut ağırlığımızın 1/1 3’ü kandır. Kan; plazma , alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarından (plaket) oluşur. Kanın %55’i plazma; %459 şekilli elemandır.

SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum; fizyolojik bir olay olup, kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. Temel fonksiyonu, dokulara oksijen sağlamak ve dokularda oluşan C02’i alıp dışarı atmaktır. Dolaşım sistemiyle koordineli çalışır. Gaz değişimini solunum sistemi; gaz taşıma işlemini ise dolaşım sistemi yapar.

Solunum sayısı ;
Yetişkinlerde: 15_20
Çocuklarda: 20_25
Bebeklerde: 25_40 arasındadır.

Solunum organları
ASIL:
1. Burun
2. Yutak
3. Gırtlak
4. Soluk borusu (Branşlar- bronşçuklar ve broşioller- hava kesecikleri)
5. Akciğerler: SC 3, sol 2 loptur.

YARDIMCI:
1. Diyaframa karın kası
2. Kaburgaları ve arası kasları
3. Göğüs kasları
Soluk alıp vermeye ’’ solunum” adı verilir. Solunum, beyindeki solunum merkezinin akciğerlere C02’nin arttığını uyarması ile başlar. Merkezin diyaframı ve göğüs kaslarını uyarması üzerine de kaslar kasılarak göğüs kafesini genişletilir, kasılan kasların bir süre sonra gevşemesi ile göğüs kafesi daralır. Böylece soluk alıp verme işlemi gerçekleşecektir .

Facebook Adresimiz: https://www.facebook.com/yeniumitegitim