İlkyardım

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Dayanak: İlk yardım eğitici eğitimi 29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede 4 üncü madde (f) bendine göre ilk yardım eğitimi vermek isteyenler ilk yardım eğitici eğitimi almak zorundadırlar.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Sayfayı Ziyaret Edebilirsiniz:
https://www.yeniumitilkyardim.com/ilkyardim_egitici_egitimi.php

İlk yardım Eğitici Eğitimi Kaç Saat?

İlk yardım Eğitici Eğitim Süreleri:Eğitici adayları 2 Gün Temel İlk yardım Eğitimi ile 3 Gün Eğitim Becerileri Eğitimi olarak toplam 5 gün devam etmektedir.  Bu eğitime katılım sağlayan kursiyerlerin eğitimin tamamına katılmakla mükelleftir.

  • Toplam 5 gün,
  • Günde 8 saat,
  • Toplamda 40 saat,
  • Sınav, eğitimin bittiği günden sonra 1 gün ara verilir ve sınav yapılır.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sınavı

ilk yardım eğitici eğitimi sertifikasi

Sertifika Örneği

40 saatlik yasal eğitimi tamamlayan kursiyerler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde sınava girerler. Sınavda başarılı olan eğitici adaylarına 5 yıl geçerliliği olan Sağlık Bakanlığı Onaylı sertifika verilir.

  • Temel ilk yardım sınavı,
  • Eğitim Becerileri Sınavı,
  • Uygulama Sınavı,
  • Sunum,
  • Sınavda geçme notu 85 dir.

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1

İlkyardım eğitmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) İlkyardım eğitmeni;
a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,
c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak bildirir,
ç) İlkyardımcı yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve Müdürlüğün onayına
sunar.
(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte
ve yüksekokullarda açılacak olan ilkyardım eğitim merkezlerinde, eğitmenlik yapacak uzmanlığını almış

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Sertifikası Almak İçin Linki Ziyaret Edebilirsiniz: https://www.yeniumitek.com/ilk-yardim-sertifikasi-ucreti/

Kimler Katılabilir?

İlk yardım eğitici eğitimine; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan
diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiler katılabilir.