Genel

Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI

Eğiticinin Eğitimi 2

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı ile kursiyerlerin;
1. Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme)
tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve
süreç içerisinde bunları kullanmaları,
6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları
amaçlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Konu Başlıkları

 • Nasıl Öğreniyoruz?
 • Bilgiyi İşleme Modeli
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Öğretim İlkeleri
 • Öğretim Stratejileri
 • Üst Düzey Öğrenmeler
 • Öğrenme Hedefleri
 • Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
 • Öğretimde Bireysel Farklılıklar
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Öğrenme Stilleri
 • Öğrenme Stratejileri
 • Öğrenme Düzeyleri
 • Öğrenme Yolları
 • Bilgiyi İşleme Süreci

Eğiticinin Eğitimiyle Eğitimin Önemi 

Kurum ve kuruluşlarda eğitim birimlerinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin eğitim sektöründe kendini geliştirmeleri için yapılan eğitimleri kapsar. Eğiticinin eğitimi; Yönetici ve yönetici adaylarına ve öğretmenlere yönelik yapılan eğitimdir. Öğretme işi bir iş olmaktan çok daha fazla sorumluluktur. Her eğitimcinin beklentileri karşılayan düzeyde eğitim vermesi gereklidir. Her öğrencinin hayatında yepyeni ufuklar açan eğitime ve eğitimcilere ihtiyacı vardır.  Eğiticin eğitimi için sadece mesleği eğitimci olanlar için değil profesyoneller içinde bilgi ve deneyimlerini diğerlerine en etkili biçimde aktarma yollarını öğrenmek için de eğitime ihtiyaç vardır.

Eğiticinin Eğitimi Programın Amacı Nedir?

Yetişkin eğitmenliği ile ilgili becerilerini geliştirmek ve eğitimciliğin becerilerini daha etkili ve daha verimli hale getirmek için verdiği eğitimleri rahatlıkla yürütülmesini sağlamaktır. Çeşitli etkinliklerle uygulamalı olarak yapılan grup çalışması ve tartışma yöntemiyle uygulandığı gibi aynı zamanda interaktif öğretim tekniği de kullanılarak yapılır. Eğiticinin eğitimi belgesi en az 45 saatlik program süresi sonunda verilir. Belgeyi vermekle ve kursları düzenlemekle yetkili kurumlar Üniversiteler, Özel Eğitim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar eğiticinin eğitimi belgesini verebilir.

Düzenlenen eğitimlerle katılımcılar yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, eğitim ihtiyaç analizini oluşturabilecek ve uygulayacak hale gelebilecektir. Yetişkin eğitimi ve öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek hale gelen eğitimciler düzenlenen kurslarla daha verimli olacaklardır. Eğitim sonrası etkin değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. Kurumlarda eğitim veren eğitmenlerin bilgi, beceri ve bakış açılarını geliştirmek amacıyla hizmet edilmektedir. Programa katılan katılımcılar almış oldukları eğitimle eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Eğiticinin Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Kendi firmalarında çalışan firma personeline kurum içinde eğitim veren eğitmenler,
 • Kurum içinde eğitim görevlisi olarak görev yapmak isteyenler,
 • Serbest eğitmen görevinde bulunan veya bulunmak isteyenler katılabilir.

İş güvenliği uzmanları hakkında çıkan yönetmeliğe göre eğitimin zorunlu olarak alınması gereken kişiler;

 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler,
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimi vermek isteyenler,
 • Eğitim kurumlarında eğitici kadrosunda bulunanlar,
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen hemşirelerin eğiticinin eğitimi almaları zorunludur.