Kurslarımız

İlk Yardım Kursu

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım kursu

İlk yardım kursu

Sağlık Bakanlığı tarafından 22.05.2002 tarih ve 24762 sayısı Resmi Gazete Sayısına göre kamu yada özel kurum ve kuruluş ayırt edilmeksizin çalışılan yerin niteliğine göre belli bir sayıda ilk yardımcı istihdamı zorun hale getirilmiştir. Bu yönetmeliğin temel amacı hasta yada yaralıyı sağlık kuruluşuna sevk edene kadar hayatta kalmasını sağlayacak olan personele ilk yardım eğitimi aldırarak bu ilk yardımcının yaralının hayatta kalmasını sağlamaktır. Kurum ve kuruluşlarda teknik olarak tehlike durumuna göre kategorilendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Sertifikası Almak İçin Linki Ziyaret Edebilirsiniz: https://www.yeniumitek.com/ilk-yardim-sertifikasi-ucreti/

SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMAK İÇİN>>>

Bu ayrım şu şekildedir;
İlgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan iş yerlerinde her on personelden birine ilk yardım eğitimi aldırılır. Tehlike arz etmeyen iş kollarında ise her on çalışanın ilk yardım eğitimi aldırılması zorunludur. Örnek vermek gerekirse ofis işinde çalışanlar tehlikeye fazla maruz kalmayacakları için her on personelden biri ilk yardımcı olurken, ağır ve tehlikeli işle meşgul olunan yerlerde yani çalışılan yerde bir makinenin olduğunu varsayalım. Bu tehlike arz eder, ama ofislerde fotokopi makinesi de bir makinedir ama tehlike arz etmez. Bu nedenle tehlike arz etmeyen kurum ve kuruluşlarda bu oran her yirmi personelin birisi ilk yardımcı olması yeterli olacaktır.

İlk yardım Eğitim süreci;
Bu eğitimi Yeni Ümit İlk Yardım Eğitim Merkezi gibi Sağlık Bakanlığı tarafından yetki almış kurslar tarafından verilmektedir. Katılımcılar yetkili ilk yardım eğitim merkezine başvuru yaparak en az iki gün süreli toplam on altı saatlik bir eğitime tabi olurlar. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar İl Sağlık müdürlükleri tarafından yapılacak olan sınava girerler. Bu sınavlar iki aşamalıdır. Birinci aşaması teorik sınavdır, ikinci aşama ise uygulamalı sınavdır. Her iki sınavdan da yüz puan üzerinden hesaplanır ve yüz puan üzerinden seksenbeş puan alanlar ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanırlar.

İlk yardım sertifikasının geçerlilik süresi;
Yönetmeliğe göre ilk yardım sertifikası alan ilk yardımcıların sertifika ve kimliğinin geçerlilik süreleri üç yıldır. Bu süre dolmadan önce tekrar yenileme eğitimine tabi tutulur ve tekrar üç yıl daha uzatılmış olur.