Genel

DIŞ TİCARETTE UZMANLIK EĞİTİM KİTABI

DIŞ TİCARETTE UZMANLIK EĞİTİM KİTABI 1

ÖNSÖZ
Değerli kursiyerimiz;
Hızla gelişmekte olan global bir dünyada dış ticaret, ülkelerin kalkınmalarında en önemli unsurların başında gelmektedir. Bunun için gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde nitelikli personellere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Dünyada bütün ülkeler ihracat yaparlar. Ancak bunlardan pekazı dünya piyasalarını elinde tutarlar. Dış ticaretin milli gelirleri içindeki payı son derece yüksektir. Bazı ülkeler ise bütün çabalarına ve yeterli malları olmasına
rağmen dış ticaret hacmini artıramazlar ve devamlı dış ticaret açıkları vardır. Bunun için bir çok neden sayılabilir. Bu nedenlerin en önemlisi dış ticaret bilgisinin yetersiz olmasıdır. Bizim amacımız ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla konu ile ilgili olarak bilinçli dış ticaret elemanları yetiştirmektir.

Dış ticaret iç ticaretten çok farklıdır ve kendine has zorlukları vardır. Farklı siyasi hükümetlerin olması, gümrüklerin ve gümrük kısıtlamalarının olması, farklı standartların olması, farklı dil, farklı para birimleri, farklı ekonomik sistemler, farklı zevkler ve tercihler, uluslararası ticarette kullanılan farklı belgeler, teslim şekilleri, ödeme sistemleri, döviz transferleri, konvertibl paralara sahip olup olmama örnek olarak verilebilir. Her ülke için farklı ticaret uygulamalarıyla karşılaşılabilir.

Üretilen malların kalitesi, fiyatı, standartlara ve zevklere uygunluğu gibi birçok kriterlerden önce dış ticaretin nasıl yapılacağını öğrenmek gerekir. Dış ticaret işlemlerini bilmeden ihracatçı veya ithalatçı olmak gibi bir düşünceye kapılmamak gerekir. Uluslararası ticarette, ülkelerarası farklı hukuk sistemi ve farklı mevzuata sahip olduklarından, birbirlerini yeterince tanımayan ve güven duymayan dış ticaretle uğraşan taraflar açısından bazı riskler teşkil etmektedir. Bu kitapta dış ticarette uluslararası ödeme aracı olarak kulanılan peşin, mal mukabili, akreditif ve konsinye ödeme şekillerini, İhracatçı ve İthalatçı açısından temel riskler, gümrük rejimi vb. bilgileri öğreneceksiniz.
Öğrenecek olduğunuz Dış Ticaret ile ilgili bilgilerin mesleki hayatınızda faydalı olması temennisi ise başarılar dileriz.
SAYGILARIMIZLA
YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI