Genel

SRC BELGELERİ

SRC, açılım olarak sürücü kelimesinin sessiz harflerinin oluşturduğu bir kısaltmasıdır. SRC Belgeleri en temel tanımıyla; karayollarımızda ticari olarak yük ya da yolcu taşımacılığı yapan veya yapacak şoförlerin almak zorunda olduğu bir mesleki yeterlilik belgesidir.

Ülkemizde 4925 sayılı Kara Yolu Taşıma Kanunu kapsamında faaliyet gösteren tüm ticari araç sürücüleri yapmış oldukları işin türüne ve niteliğine göre SRC Belgesini almak zorundadır. Bu belgeyi otomobil, kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs, otobüs, çekici vs. ticari araç kullanan şoförler alırlar. Karayolu taşıma kanununa göre eşya, kargo ve yolcu taşıyan, diğer bir deyişle ticari bir taşıtı sevk ve idare eden sürücülerde bulunması gereken belgelerin ne olduğunu sıralayacak olursak bunlar; sürücü belgesi (ehliyet), mesleki yeterlilik (src) belgesi ve psikoteknik raporudur. Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda cezai işlem söz konusu olur.

Ticari araç sahibi olan şirketlerin SRC belgesi olmayan sürücüleri çalıştırmaması varsa bile bu belgeyi almak için gerekli girişimleri başlatması, ticari araç kullanan gerçek kişilerin de muhakkak bu belgeyi edinmeleri gerekiyor. Ticari araç şoförlüğü yapmak isteyen ya da ileride yapma ihtimali bulunan kişilerin SRC belgesini alması zorunlu demiştik. SRC belgesi olmadan ticari araç kullanan kişiler kendileri ceza ödeyecekleri gibi çalışmış bulundukları şirketlerin de ceza almasına neden olurlar. Ayrıca SRC belgesi olmayan şoförler şirket aracıyla kaza yaptıkları takdirde, sigorta şirketleri araç sigortalı dahi olsa kesinlikle zararı ödemezler.

SRC Belgesi alabilmek için, adli sicil kaydında herhangi bir kusur bulunmayanlar ve en az ilkokul mezunu olanlar, ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınava katılabilirler. Yetkili eğitim kurumunda eğitimlerini tamamlayıp, bakanlığın teorik sınavında (40 sorunun sorulduğu ve 100 tam puanın olduğu sınavda 70 tam puan alanlar) ve bu sınavı takiben yapılan uygulama sınavında başarılı olanlar bu belgeyi almaya hak kazanırlar.

25 Şubat 2003 tarihinden önce ehliyet alanlar SRC Belgelerini eğitim ve sınava katılmadan alabilirler. Biraz daha detaylandırmak gerekirse; 25 Şubat 2003 ten önce B Sınıfı ehliyeti olanlar SRC 2 ve SRC 4 belgelerini, yine 25 Şubat 2003 ten önce C – D – E sınıfı ehliyeti olanlar ise SRC 1 ve SRC 3 mesleki yeterlilik belgelerini herhangi bir eğitim ve sınava girmeden alabilirler.

SRC BELGESİ ÇEŞİTLERİ

SRC Belgeleri 5 çeşittir, bunlar;

SRC BELGELERİ 1

Src Belgesi Çeşitleri

SRC 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Belgesi

Src 1 belgesi uluslararası ve ulusal yolcu taşımacılığı yapacak taksi, minibüs ve otobüs gibi araçları kullanacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgeyi alabilmek için aynı zamanda uygun sürücü belgesi ile psikoteknik raporlarının olması gerekir. Minibüs kullanılacaksa 19, otobüs kullanılacaksa 26 yaşından gün almış olmak, 66 yaşından gün almamış olmak gerekir. Yetkili eğitim kurumlarında 40 saatlik eğitimlerini tamamlayan ve sınavlarda da başarılı olan adaylar bu belgeyi almaya hak kazanırlar. SRC 1 Belgesini alanlar aynı zamanda SRC 2 Belgesini de almış kabul edilir.

SRC 2 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Belgesi

Src 2 belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak taksi, minibüs ve otobüs gibi araçları kullanacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgeyi alabilmek için aynı zamanda uygun sürücü belgesi ile psikoteknik raporlarının olması gerekir. Minibüs kullanılacaksa 19, otobüs kullanılacaksa 26 yaşından gün almış olmak, 66 yaşından gün almamış olmak gerekir. Yetkili eğitim kurumlarında 36 saatlik eğitimlerini tamamlayan ve sınavlarda da başarılı olan adaylar bu belgeyi almaya hak kazanırlar.

SRC 3 Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı Belgesi,

Src 3 belgesi uluslararası ve yurtiçi eşya – kargo ve yük taşıyacak pikap, panelvan, kamyonet, kamyon ve çekici sürücülerinin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgeyi alabilmek için aynı zamanda uygun sürücü belgesi ile psikoteknik raporlarının olması gerekir. Sürücülerin 19 yaşından gün almış olmaları 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Yetkili eğitim kurumlarında 41 saatlik eğitimlerini tamamlayan ve sınavlarda da başarılı olan adaylar bu belgeyi almaya hak kazanırlar. SRC 3 Belgesini alanlar aynı zamanda SRC 4 Belgesini de almış kabul edilir.

SRC 4 Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı Belgesi,

Src 4 belgesi yurtiçi eşya – kargo ve yük taşıyacak pikap, panelvan, kamyonet, kamyon ve çekici sürücülerinin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgeyi alabilmek için aynı zamanda uygun sürücü belgesi ile psikoteknik raporlarının olması gerekir. Sürücülerin 19 yaşından gün almış olmaları 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Yetkili eğitim kurumlarında 36 saatlik eğitimlerini tamamlayan ve sınavlarda da başarılı olan adaylar bu belgeyi almaya hak kazanırlar.

SRC 5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgesi,

Src 5 belgesi uluslararası ve yurtiçi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması zorunlu bir mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 5 belgesini alabilmek için öncesinde SRC 3 veya SRC 4 belgelerinden birini almış olmak gerekir. 19 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış, yetkili eğitim kurumlarından 19 saatlik eğitimini alıp Bakanlığın sınavından en az 60 tam puan alan adaylar SRC 5 belgesi almaya hak kazanırlar. SRC 5 Belgeleri taşıma aracının ve tehlikeli yükün türüne göre SRC 5 Temel, SRC 5 Tanker, SRC 5 Sınıf 1 ve SRC 5 Sınıf 7 olarak değişebilmektedir. SRC 5 belgeleri süreli bir belge olup geçerlilik süreleri 5 yıldır. Belgesini yenilemek isteyen sürücüler belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmasına 6 ay kala yeniden başvuru yapmalıdırlar.