1998 yılından bugüne binlerce kurumsal firma ve elli binden fazla kişinin tercih ettiği eğitim kurumu
HİZMETLERİMİZ

Eğiticinin Eğitimi


EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ


Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az
ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine
güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.
 
Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin;
1. Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme)
tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve
süreç içerisinde bunları kullanmaları,
6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları
amaçlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Konu Başlıkları

 • Nasıl Öğreniyoruz?
 • Bilgiyi İşleme Modeli
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Öğretim İlkeleri
 • Öğretim Stratejileri
 • Üst Düzey Öğrenmeler
 • Öğrenme Hedefleri
 • Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
 • Öğretimde Bireysel Farklılıklar 
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 
 • Öğrenmede Bireysel Farklılıklar 
 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Öğrenme Stilleri
 • Öğrenme Stratejileri
 • Öğrenme Düzeyleri
 • Öğrenme Yolları
 • Bilgiyi İşleme Süreci
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Kat:1-2-3-4-5
Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 (pbx) Faks: 0212 506 81 43
GÜNEŞ ÇARPMASI
ŞOK BAYILMA
KANAMANIN DURDURULMASI
KIRIK ÇIKIK
SOLUNUM SİSTEMİ
YARALANMALARDA İLKYARDIM
TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM
DIŞ ETKENLER
YARALININ TAŞINMASI
KAZA YERİNDE İLKYARDIM
OMURGA
 
ÇIKAN EHLİYET SINAV SORULARI
İKİLİ TAŞIMA
DİREKSİYON
GERBER
EKLEMLER
S
RC BELGESİ